top of page
Търсене
  • Снимка на автораStoil Petrov

Интернет измама: Узурпация на Европейската централна банка


Името и логото на институции като Европейската централна банка (ЕЦБ), на английски – European Central Bank (ECB - https://www.ecb.europa.eu) се използват все по-често неправомерно от трети страни във връзка с фалшиви финансови транзакции и други измамни дейности. Измамниците не се притесняват да представят ЕЦБ като посредническа банка, през която трябва да се извършват транзакциите.


Важно е да се подчертае, че ЕЦБ няма за цел да предоставя търговски банкови услуги на физически лица или на фирми и, по-специално, че тя не събира никакви комисионни за международни преводи, не приема депозити, както и не издава сертификати, позволяващи разполагане със средства.


Призоваваме ви да бъдете изключително внимателни, когато получавате документи с логото на ЕЦБ. Не изпращайте пари на никого, който твърди, че представлява ЕЦБ или има банкова връзка с нея.


На своя уебсайт ЕЦБ също така е предупредила обществеността, че името и логото ѝ редовно са обект на узурпация :


« Ако получите имейл, който изглежда съмнителен, не кликвайте върху никакви линкове в него, не отваряйте прикачените файлове и не отговаряйте на покани или кампании.


Ако някой твърди, че притежава пари, принадлежащи на вас, и работи за ЕЦБ, това е измама. Физическите лица не могат да имат сметка в ЕЦБ, защото ние не сме търговска банка.


... ЕЦБ никога няма да ви поиска да предоставите вашите лични данни, било то чрез имейл, телефон, SMS или други съобщения. Членовете й също така няма да се свържат с вас относно вашето имущество или финанси. »


Трябва да се знае, че ЕЦБ не може да бъде държана отговорна, ако нейното име, лого и адрес се използват с цел заблуждаване на обществеността. Ако получите съмнителни документи или такива, които се позовават на ЕЦБ, или се твърди, че идват от нея, моля, уведомете полицията, защото най-вероятно сте обект на измама или опит за измама (Чл. 209. от Наказателния кодекс).


За справка: « (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага възбуди или поддържа у някого заблуждение и с това причини нему или другиму имотна вреда, се наказва за измама с лишаване от свобода от една до шест години.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Който със същата цел използва заблуждението, неопитността или неосведомеността на някого и с това причини нему или другиму имотна вреда, се наказва с лишаване от свобода до пет години.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) В маловажни случаи по предходните алинеи наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация. »


Измамата се състои в това, че лицето кара своята жертва да му предостави вещ, услуга или пари, като я заблуждава. Така авторът на измамата заблуждава жертвата, като скрива истината. Жертвата след това предоставя своето имущество или пари доброволно, защото е заблудена от истинските намерения на измамника.


Измамата може да приеме различни форми. Това е особено така поради богатото въображение на измамниците. Поради тази причина изброяването на всички видове измами е невъзможно. Особено с развитието на измамите в интернет.


Като общи правила:

  • никога не извършвайте банков превод, без да сте проверили получателя;

  • никога не разкривайте информация като банковите си данни, номера на вашата лична карта или каквито и да е други лични данни;

  • проверете изпращача на имейла;

  • убедете се, че текстът не съдържа необичайни формулировки;

  • бъдете предпазливи всеки път, когато получите неочакван имейл, който ви призовава да предприемете незабавни действия (в следствие на някаква заплаха или спешно превеждане на пари) или чието съдържание изглежда прекалено хубаво, за да е истина.


Адвокатската кантора NSP Avocats предлага своята експертиза в областта на наказателното право и финансовото право.


6 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page