top of page
Reviewing Legal Agreement

Съдебни спорове и преговори

NSP Avocats подпомага своите клиенти в производства в областта на банковото и финансовото право, дружественото право, договорното право, фармацевтичното право, правото на недвижими имоти, данъчното право и семейното право.

Ние представляваме нашите клиенти пред всички юрисдикции, както на местно, така и на национално или международно ниво в сътрудничество с нашите партньори адвокати във Франция и в други страни от Европейския съюз.

Нашата кантора придружава клиентите си във всички техни проекти, лични или професионални.

Адвокат, специализиран в сливания и придобивания във Франция

bottom of page