top of page

Фармацевтично право

Адвокат, специализиран във фармацевтичното право

Ние сме специализирани във фармацевтичното право и най-вече в следните аспекти на фармацевтичното право:

  • Правен анализ на търговската политика на фармацевтичните лаборатории и прилагане на правни стратегии;

  • Анализ на промените в нормативната уредба и изготвяне на становища и правни съвети, предназначени за фармацевтични компании, фармацевтични дистрибутори, здравни специалисти и техните сдружения;

  • Подготовка, преглед и анализ на договори и споразумения (дистрибуция, производство, партньорство, лицензиране на търговски марки и др.),  

  • Преговори;

  • Осигуряване на представителство на нашите клиенти пред компетентните съдилища и пред административните органи.

 

Pharmacist- Avocat spécialisé en droit pharmaceutique
bottom of page