top of page

Надежда Свинарова-Петрова

Адвокат в Париж и в София

Pillars of Justice
Телефон: +359 887 77 68 15
Имейл:
nsvinarova@nsp-avocats.com
Адрес: ЕАД Свинарова-Петрова
бул. Патриарх Евтимий 75 - 1463 София
България

ПРАВНИ БЕЛЕЖКИ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА WWW.NSP-AVOCATS.COM

 

 

Всяко физическо лице (наричано по-долу „Интернет потребител“), осъществяващо достъп до уебсайта на следния URL адрес: http://www.nsp-avocats.com (наричано по-долу „Сайтът“), декларира, че е запознат предварително с общите условия по-долу и са ги приели изцяло и без резерви.

 

 

1. ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

 

1.1. Самоличност на редактора на сайта

 

ЕАД Свинарова-Петрова (наричана по-нататък „Фирмата“),

бул. Патриарх Евтимий 75 - 1463 София - България

Телефон. : +359 887 77 68 15, и имейл: nsvinarova@nsp-avocats.com

Свинарова-Петрова ЕАД (наричана по-долу „NSP Avocats”) е фирма, специализирана в областта на търговското право, банковото и финансовото право, фармацевтичното право и наказателното право. Адвокат Надежда Свинарова-Петрова е регистрирана в адвокатска колегия в Париж и в София.

Редакторна сайта е адвокат Надежда Свинарова-Петрова.

 

1.2. Идентичност на хоста на сайта

 

Wix, Wix.com Inc., Адрес: 500 Terry A Francois Blvd Сан Франциско, CA 94158, Телефон: +1 415-639-9034

 

2. ЛИЧНИ ДАННИ НА ИНТЕРНЕТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

2.1. Информация, свързана със събирането на лични данни и защитата на поверителността

 

Относно обработката  на  Вашите лични данни съгласно чл. 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, Вие се съгласявате с обработването на Вашите лични данни, а именно Вашето име, Вашият личен идентификационен номер, Вашият адрес, Вашият имейл адрес и Вашият телефонен номер. от адвокатската кантора за целите на комуникацията и предоставянето на правни услуги. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като изпратите имейл до nsvinarova@nsp-avocats.com.

Всеки интернет потребител, чиито лични данни се събират или обработват от Фирмата чрез Сайта, има право на достъп, противопоставяне и коригиране на своите данни. Той може да поиска информацията за него да бъде коригирана, попълнена, актуализирана или изтрита и може да упражни правата си, като изпрати имейл на nsvinarova@nsp-avocats.com.

 

2.2. Бисквитки

 

Сайтът може да изпраща бисквитки, свързани с навигацията в Сайта, извършвана от компютъра, използван от интернет потребителя, без последният да може да бъде идентифициран. Интернет потребителят, който потвърждава, че е напълно информиран за тази практика, може да откаже регистрацията на бисквитки, като промени параметрите или опциите на своя навигационен софтуер.

 

3. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

Уебсайтът е защитен от права на интелектуална собственост и е изключителна собственост на NSP Avocats. Дизайнът, графиката, съдържанието и организацията на този сайт са оригинални произведения и са единствена собственост на NSP Avocats. Всяко възпроизвеждане или намаление, пълно или частично, направено без съгласието на автора, или неговите правоприемници, или неговите правоприемници, е незаконно. Същото важи и за превода, адаптирането, аранжирането по какъвто и да е процес (Закон 57298 от 11 март 1957 г.).

 

4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ОТ ИНТЕРНЕТ ПОТРЕБИТЕЛИ

 

4.1. Ограничаване на отговорността

 

Фирмата не носи отговорност за използването от Интернет потребителя на информацията, данните и публикациите, възпроизвеждани на Сайта и/или за изтегляне от Сайта. Тази информация, данни и публикации по никакъв начин не могат да представляват правен съвет и се дават само за информационни цели, без да са изчерпателни. Фирмата при никакви обстоятелства не може да бъде държана отговорна за каквито и да било щети, от какъвто и да е характер, преки или косвени, несъществени или последващи, произтичащи от невъзможността за използване или достъп до Сайта или използването от който и да е интернет потребител на информацията, данните или публикации на Сайта.

 

4.2. Създаване на хипертекстови връзки от други уебсайтове към Сайта

 

Никаква хипертекстова връзка не може да бъде създадена от интернет потребител (или друга трета страна) към Сайта (или някоя от страниците на Сайта) без предварителното, писмено и изрично съгласие на Фирмата. Във всеки случай създаването на такива хипертекстови връзки е официално изключено за всички сайтове, разпространяващи информация от расистки, порнографски или ксенофобски характер. Оторизираните хипертекстови връзки могат да насочват към Сайта на Фирмата само чрез споменаване на неговия URL адрес (www.nsp-avocats.com), с изключение на всякакво директно интегриране на който и да е от елементите на Сайта в рамките на страниците на уебсайта, насочващи към Сайта (тип рамкиране) и всяко използване на техники за дълбоко свързване (тип дълбоко свързване). Всеки уебсайт, чиято връзка към Сайта е разрешена от Фирмата, може да използва тази връзка само за професионални или информационни цели (с изключение на каквато и да е търговска или рекламна дейност). Указателят, материализиращ хипертекстовата връзка на уебсайта за свързване, може, след изрично и предварително съгласие на Фирмата, да възпроизвежда логото на Фирмата.

 

5. СИСТЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКА МЕДИЦИЯ

 

„Съгласно разпоредбите на членове L.612-1 и следващите от Кодекса на потребителите, имате възможност в случай на спор да се обърнете безплатно към посредника на потреблението в Conseil National des Barreaux (CNB), чиито данни за контакт са следните: CNB, Consumer Mediator, 180 boulevard Haussmann - 75008 Paris"

bottom of page