top of page

Дружествено право

Адвокат, специалист по дружествено право във Франция и в България

NSP Avocats разполага с адвокати, специализирани в дружественото право. Ние съветваме клиентите си в техните предприемачески проекти, както и малките и средни предприятия във всекидневието им. Ние редовно консултираме нашите клиенти в следните области:

– Учредяване на търговски дружества във Франция и в България;

– Правен мониторинг на фирмите;

– Капиталови сделки;

– Операции за придобиване на участия (мажоритарни, миноритарни);

– Операции по сливане и преструктуриране на фирми;

– Изготвяне на всички видове договори;
– Анализ и преглед на съществуващи договори и договорни оферти;

– Медиация и арбитраж.

Avocat spécialisé en droit des affaires en France
bottom of page