top of page

Интелектуална собственост

Нематериалните активи (търговски марки, имена на компании, дизайни и модели, патенти, авторски права, имена на домейни, ноу-хау и др.) представляват съществени елементи от активите на всяка фирма. Те могат да й позволят да придобие и развие идентичност, която да я отличава от нейните конкуренти.

 

Предприемачите във Франция и България често се консултират с експерт-юрист по интелектуална собственост с цел „регистриране на име” или „защита на търговска марка”.

Защитата на търговска марка (името или логото на фирма или продукт или услуга) се придобива с нейната регистрация като търговска марка (в INPI за Франция, BPO за България, EUIPO за Европейския съюз, WIPO за останалия свят ).

Ролята на адвоката започва с проекта за подаване на търговска марка и продължава през целия живот на марката, като защитава отличителните й характеристики.

Business woman hand touching INTELECTUAL PROPERTY button on virtual screen. Business Banki
bottom of page