top of page

Създайте фирма в България

Как да създадем фирма в България?

Много предприемачи идват при нас с идеята да създадат нов бизнес или да преместят този, който имат в чужбина и да се възползват от изгодно данъчно облагане (10%) и благоприятен бизнес климат.

Има няколко структури, които могат да бъдат избрани в зависимост от това как планирате да управлявате бизнеса си, включително:

  • Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) - с един собственик с ограничена отговорност и изисква минимален акционерен капитал от 2 лева;

  • Дружество с ограничена отговорност (ООД) – собственост на двама или повече съдружници с ограничена отговорност и изисква минимален акционерен капитал от 2 лева;

  • Свободна практика - едноличен търговец  (ET) - подходящ за много малък бизнес  и поема пълната отговорност на собственика;

  • Акционерно дружество (АД) – подходящо за по-големи структури и изисква минимален акционерен капитал от 50 000 лева;

  • Клон в България - Чуждестранни юридически лица, регистрирани в чужбина, могат да регистрират клон в България

Créer une société en Bulgarie

1. Избор на структура

Трябва да изберете най-подходящата структура за вашия проект.

 

2. Юридически наименование на фирмата

Трябва да изберете име на фирма, което ще идентифицира вашия бизнес на пазара, както и пред държавните институции. При избора на фирменото име трябва да се вземат предвид определени параметри. Самото име може да бъде избрано и запазено преди началото на процеса на регистрация. Търговското наименование на вашата фирма може да бъде проверено и запазено онлайн в търговския регистър.

3. Определяне на размера на акционерния капитал

Размерът на акционерния капитал на Вашето дружество трябва да бъде определен, от една страна, според минимума, необходим за избраната структура, а от друга страна, като се вземе предвид проектът, който обмисляте.

4. Определяне на лицето, притежаващо акционерния капитал, и на длъжностното лице

Част от документите трябва да бъдат заверени пред нотариус в България.

Банките искат да се срещнат лично със собственика и управителя на новата структура.

5. Определяне на седалището на дружеството

Вашата бъдеща фирма трябва да има адрес на управление, на който ще се изпращат всякакви официални съобщения.

6. Изготвяне на документи, свързани с учредяването на дружеството

7. Откриване на банкова сметка

След като документите са подготвени и подписани, собственикът и управителят на дружеството трябва да отидат в банката, за да открият фирмена депозитна сметка, в която ще бъде депозиран акционерният капитал на дружеството.

След това ще бъдат подписани определен брой формуляри, по-специално за идентифициране на дейността на фирмата и страните, с които фирмата ще работи.

​​

8: Регистрация на дружеството в търговския регистър

Според българското законодателство всяко ново търговско предприятие трябва да бъде регистрирано в официалния търговски регистър.

Документите за регистрация могат да се подават по електронен път от вашия адвокат.

Търговският регистър взема принципно решение в рамките на три работни дни.

Извън периода на подготовка на документите, необходими за регистрацията на дружеството, по принцип е необходима една седмица, за да може дружеството да бъде регистрирано.

​​

Регистрирането на бизнес в България може да бъде бързо и безпроблемно с нашето съдействие.

 

Ако имате нужда от експертен съвет и помощ при регистрирането на вашия бизнес, свържете се с нас. На ваше разположение са Адвокат Надежда Свинарова-Петрова и нейният екип.

Кои са основните стъпки  да отворите фирма в България?  

bottom of page